Vårfåglar, fågelappar, fågelsidor mm

Vårfåglar, fågelappar, fågelsidor mm börjar bli aktuellt igen. Snart kan vi höra och se flyttfåglarna återvända. En del har kanske redan kommit när du läser detta.

Kortflyttarna eller väderflyttarna

Först anländer de som övervintrar precis på andra sidan Öresundsbron och flyttar tillbaka när väderleken är lämplig de s k kortflyttarna eller väderflyttarna. Blir vädret sämre på vägen backar de och inväntar bättre flyttväder.

Långflyttare eller datumflyttare

De fåglar som tillbringat vintern vid Medelhavet eller i tropikerna kallas långflyttare eller datumflyttare och återkommer kanske inte bara på dagen samma tid varje år utan ibland även på klockslaget.

Själv fick jag en ganska gedigen utbildning i skolan av en biologimagister som med en dåres (ursäkta!) envishet ställde fram uppstoppade fåglar på katedern och visslade dess läten för oss. Då tyckte man det var en ganska meningslös lärdom. Idag är jag mycket tacksam för den kunskapen.

Först kommer grågås, tofsvipa, sånglärka, skogsduva och ringduva.

Sedan kommer bofink, rödhake, trana, stare och sädesärla.

Sist kommer fiskgjuse, tornseglare, gök, lövsångare och näktergal.

Fågelappar

Om man är fågelintresserad är det väldigt trevligt att ha en app i sin mobil med fågelläten för att kunna identifiera de fåglar man är osäker på.

Natursidan har en utmärkt guide till fågelappar.

I en fågelapp kan man se en bild av fågeln och inte minst höra hur den låter. Om man inte bara är nyfiken på en särskild fågel kan man med fördel denna årstid – senvinter/tidig- vår följa flyttfåglarnas ankomst och lära sig mer.

Artportalen

På Artportalen kan man selektera listor och välja det område man befinner sig i och dagligen följa vilka arter som observerats. Sedan är det bara att ge sig ut i markerna och hoppas att man själv också träffar på dem.

En fågelbok på nätet

fageln.se – en fågelbok på nätet är det mycket enkelt att söka. Man kan selektera sökningen efter månad, område, storlek och miljö. Överskådlig och informativ text om kännetecken på fågeln, var den häckar, äter, läte mm.

Naturhistoriska riksmuseet

har en utmärkt sida om vårfåglar här.


3 thoughts on “Vårfåglar, fågelappar, fågelsidor mm

  1. Pingback: På gång just nu – 16 mars 2018 – Seniorvinklat

  2. Pingback: På gång just nu – 5 april 2018 – Seniorvinklat

  3. Pingback: På gång just nu – den 19 januari 2019 – Seniorvinklat

Kommentera