Därför har jag vaccinerat mig mot bältros

Vattkoppor – bältros

Alla som har haft vattkoppor riskerar att insjukna i bältros. Var femte individ får det någon gång i livet. Viruset (för det är ett virus) ligger vilande i kroppen och bryter plötsligt ut, särskilt när man blivit äldre (över 50).

Ju äldre man är desto svårare och mer utdraget blir sjukdomsförloppet. Kopporna kan försvinna inom ett par veckor eller efter ett par månader men smärtan kan sitta kvar flera år.

Du kan få bältros mer än en gång, men det är också ovanligt.

Bromsmedicin

Det finns en bromsmedicin, men den måste sättas in inom 72 timmar efter insjuknandet för att ge effekt. Desto svårare smärtan är i början desto längre blir sjukdomsförloppet.

Vaccin – två olika sorter

Vaccin mot bältros kan ges till personer som är över 50 år.

De minskar risken för bältros och för att du ska ha ont länge om du ändå skulle få sjukdomen. Du kan bli vaccinerad även om du redan har haft bältros.

Det finns vaccin mot bältros. (Tills i november 2014 ingick kostnaden för vaccinet i högkostnadsskyddet.) Numera måste man bekosta det själv. Det är mycket dyrt.

  • Det ena vaccinet ger ett ganska bra skydd. Du får det vid ett tillfälle och bara om du har ett fungerande immunförsvar.
  • Sedan våren 2020 finns även ett nytt bältrosvaccin (Shingrix) tillgängligt på vissa vaccinationsmottagningar. Det ger ett mycket bra skydd. Man får vaccinet vid två tillfällen.

Du kan läsa mer om de båda vaccinen på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Olika grader av bältros

Det finns olika grader av hur bältros yttrar sig. En del har det inte alls så svårt.

Som nära anhörig har jag sett och upplevt svår och långdragen bältros. Av den anledningen har det varit självklart för mig att ta vaccin mot viruset.

Smärtlindring ger liten effekt

Smärtlindrande medicin ger ytterst liten lindring. Det är inte en värk utan en svårdefinierbar nervsmärta. Nerver som orsakar branden, huggen och krafsandet. Helt otänkbar att nudda med kläder.

Man kan lindra klådan med kylbalsam, alsollösning och alsolsprit.

Läs mer på Vårdguiden 1177 om bältros där det finns utförlig vetenskaplig beskrivning av symtom mm.

4 thoughts on “Därför har jag vaccinerat mig mot bältros

  1. Pingback: På gång just nu – 12 oktober 2018 – Seniorvinklat

  2. Usch! Jag hade bältros när jag var 25. Det var något av det värsta jag varit med om. Det satt runt halva midjan och gjorde så ont så jag grät bitvis. Min äldsta son var bara tre år då och det konstiga var att även han fick bältros i ungefär samma ålder som jag var när jag fick det. Men hans satte sig i armen och var så illa att nerverna aldrig repade sig riktigt igen. Han känner än idag av det ibland. Det är en riktigt otäck sjukdom.

    1. Tack o lov har jag nog genom vaccinationen en lindrigare form, men det räcker till. Min syster hade det också vid samma ålder som jag och på samma ställe. Över skuldran och framåt. Flera år sedan och hon har fortfarande men av den.

  3. Pingback: På gång just nu – den 9 juli 2020 – Seniorvinklat

Kommentera