Hur låter din röst?

För att ta reda på hur din röst låter kan du till exempel spela in ditt eget tal och lyssna eller också fråga någon. Det sistnämnda kan vara lite svårt. Det skall ju helst inte vara någon som är van att höra din röst utan någon annan som ställer upp och som du tror svarar ärligt.

Jag är övertygad om att en del inte vill låta som de gör när de får höra sin egen röst och vill försöka göra något åt det.

En del personer som talar mycket till publik, i radio och TV, politiker och offentliga personer m fl. borde låta testa sina röster.

På TV kan man dagligen lyssna till röster som är antingen skrikiga, gälla eller barnsliga och man föredrar att sänka volymen och kanske “lyssna” via texten (om det finns någon!).

Rösten – något av din personlighet och identitet

Våra röster är ju lika personliga som våra fingeravtryck.

Rösten avslöjar psyke, klass och status. Tonfallet i rösten kan även avslöja personens sinnesstämning.

Man bildar sig en uppfattning om en persons utseende och personlighet när man hör rösten utan att se personen.

Men man kan faktiskt träna sin röst så att den får klang och ett större djup.

Rösten ändras när vi blir äldre

Våra röster förändras också när vi blir äldre. Den kan bli knarrig, skrovlig, gnällig eller svag vilket gör att vi får svårare att göra oss hörda.

Det kan bero på att stämbanden inte längre är lika flexibla som tidigare. Eftersom vi tappar muskelmassa blir andningsfunktionen sämre.

En studie visar att många äldre drar sig undan från sociala sammanhang eftersom de känner att rösten fungerar sämre.

Det här har forskare vid Lunds universitet tagit fasta på och har inlett ett forskningsprojekt om rösten. Det handlar om vilka ergonomiska anpassningar och vilken röstträning man behöver för att kunna hänga med längre i arbetsliv och i socialt liv.

Man glömmer bort rösten

Just aspekten med människors röstkapacitet tar man inte upp i någon av de rapporter som finns kring att förlänga arbetslivet efter pensionsåldern.

Det är anmärkningsvärt, säger logopeden och forskaren inom ljudmiljö, talarkomfort och kommunikation vid Lunds universitet Viveka Lyberg Åhlander. Vi kontrollerar syn och hörsel i samband med hälsovårdssamtal men skulle även behöva göra röstkontroller.

Tips på hur man kan bevara och förbättra sin röst både som ung och gammal.

 • Håll igång din röst. Läs högt ur tidningen eller sjung i kör.
 • Håll slemhinnorna elastiska genom att dricka mycket vatten. Ät inte halstabletter i onödan eftersom de riskerar att torka ut slemhinnorna.
 • För att slippa muntorrhet: sug på en citronskiva eller drick gärna till exempel ljummen flädersaft som ökar salivavsöndringen.
 • Minska på kaffe och alkohol som torkar ut. Kompensera varje kopp kaffe med ett glas vatten.
 • Undvik att röka.
 • Harkla dig inte vanemässigt. Harkling retar mer än hjälper rösten.
 • Sucka och gäspa. Det skapar avspänning och ökar utrymmet i munhåla och hals, vilket ger mer resonans. Andas ut ordentligt när du pratar.
 • Skratta för att få igång magstödet.
 • Sov ut. Ditt allmäntillstånd återspeglas i rösten.
 • Sträck på dig för att få mer fart på rösten, eller stå upp när du pratar för att få energi från golvet. Undvik hopsjunken och sned kroppsställning.
 • Titta på den du pratar med – du riktar din röst åt rätt håll och signalerar ”Nu vill jag att du lyssnar”.
 • Överansträng inte din röst. Undvik att prata på bullriga platser.
 • Håll igång med fysisk aktivitet. Träning påverkar andningen och ger en starkare röst.
 • Ta gärna kontakt med en logoped. Vissa åldersförändringar kan du få hjälp med.

Relaterade länkar

Röstterapi 1177

Rösten som verktyg