Därför har jag vaccinerat mig mot bältros

Alla som har haft vattkoppor riskerar att insjukna i bältros. Var femte individ får det någon gång i livet. Viruset (för det är ett virus) ligger vilande i kroppen och bryter plötsligt ut, särskilt när man blivit äldre (över 50).

Ju äldre man är desto svårare och mer utdraget blir sjukdomsförloppet. Kopporna kan försvinna inom ett par veckor eller efter ett par månader men smärtan kan sitta kvar i upp till ett par år.

Det finns en bromsmedicin, men den måste sättas in inom 72 timmar efter insjuknandet för att ge effekt. Desto svårare smärtan är i början desto längre blir sjukdomsförloppet.

Det finns ett vaccin mot bältros. (Tills i november 2014 ingick kostnaden för vaccinet i högkostnadsskyddet. Det gör det inte längre.)

Kostnaden är hög. I runda svängar ca 1.500 kr. Läkare måste skriva ut recept på vaccinet och man måste hämta ut det och se till någon injicerar det. Bäst är därför att uppsöka en vaccinationscentral där det finns läkare.

Det finns olika grader av hur bältros yttrar sig. En del har det inte alls så svårt.
Som nära anhörig har jag sett och upplevt svår och långdragen bältros.

Smärtlindrande medicin gav ytterst liten lindring. Det är inte en värk utan en svårdefinierbar nervsmärta. Nerver som orsakar branden, huggen och krafsandet. Helt otänkbar att nudda med kläder. Nätterna fördrevs gående eller sittande.

Läs mer på nätet där det finns utförlig vetenskaplig beskrivning av symtom mm. För mig har det varit en självklarhet att låta vaccinera mig.