Erskine – arkitekten som gestaltade Ekerö centrum

Nu när nya bostadsområden kommer att byggas i min hemkommun Ekerö och omdana kommunens profil kan det vara värt att belysa arkitekten Ralph Erskines (1914-2005) gärning och prägel på Ekerö centrum.

Byggena av de nya bostadskomplexen invid Tappströmskanalen beräknar man påbörja runt årsskiftet 2022/2023. Den första inflyttningen blir under 2024 och den sista under 2027.

Arbetet med strandpromenaden utmed kanalen kommer man att inleda under 2022. Man räknar med att projektet skall vara klart under 2027.

Naturligtvis förutsatt att de dåliga och oroliga tiderna inte kommer att förskjuta tidsplaneringen och kanske hela bygget.

Lite om arkitekten Erskine

Ralph Erskine föddes i London 1914. Han lär ha kommit cyklandes till Sverige via Danmark år 1939 med bara en rygg- och sovsäck.

Han ville lära sig mer om den svenska funktionalismen inom formgivning och arkitektur. Efter andra världskrigets utbrott stannade han kvar här och bildade familj. Erskine blev kvar här till sin död 2005.

Erskine blev ju en av förgrundsgestalterna inom svensk arkitektur på 1900-talet och hans arbete uppmärksammades internationellt och han ligger bakom en mängd vackra byggnader över hela världen.

En av karaktäristiska detaljer som utmärker hans stil är placeringen av fönster. Stora som små fönster gör att ljusinsläppet blir stort i hans byggen.

Erskines tanke med Ekerö centrum och intilliggande bostadsområden med radhus och flerfamiljshus var att skapa en Mälarstad vid Tappström.

Läs mer om Erskine här.

Jag har själv sedan några år bott i ett av hans radhus några år. Med ålderströtta knän börjar trappan till och från övervåningen bli väl jobbig. Drömmen är nu att komma över en Erskinelägenhet i något av de flerfamiljshusen vid Tappströmskanalen.

Typiskt för Erskine var bland mycket annat hans allsidighet. Han ritade allt från eskimåbyar i Kanada, till kyrkor i Zimbabwe, till fabriker i Gnesta och bostäder runt om i hela världen.

Starkt sinne känsla för natur och miljö

Med sin känsla för naturen såg Ralph Erskine miljön, klimatets och naturens stora inverkan på byggnaders utformning. Han använde solljuset mycket i sitt skapande av byggnader och stadsplaner.

Jag såg honom själv vid ett flertal tillfällen då han inlevelsefullt och entusiastiskt guidade arkitektstuderande och andra runt i Ekerö centrum oftast iklädd bruna manchesterbyxor och alltid med en vänlig uppsyn.

Om området

Gatorna och vägarna inom både radhus- och flerfamiljsområdet är ganska smala. Erskine vill få folk att hälsa på varann när de möttes när de kom så nära varann. Dessutom hindrade man på detta sätt mötande biltrafik.

Den lilla biltrafik som förekommer – oftast varutransporter av olika slag, färdtjänst och taxi- har tyvärr blivit en källa till oenighet bland de boende.

Cyklister tillåter kommunen däremot åka i orimligt höga hastigheter och utgöra en större trafikfara än bilar. Tidigare fanns s k farthinder i form av gupp, men kommunen lät avlägsna dem eftersom cyklister i hög fart kunde komma till skada!!!

Ekerö kommuns info om nybyggena och gestaltningen se här.

Tappströmskanalen. Mitt i bilden ligger Ekerö centrum med omgivande Erskinebebyggelse. Till vänster om kanalen på den obebyggda marken blir det bostadsbebyggelse.

Se även mina tidigare inlägg om Ekeröpendeln.

Ekeröpendeln – populär linje både för pendlare och turister

Ekeröpendeln till Stockholms stadshus