Promenad utmed Tappströmskanalen

Idag blev det en promenad utmed Tappströmskanalen på Ekerö. Solen sken och den hårda blåsten nöp i kinderna. Det räckte för att skingra tankarna från coronan och smittan. Påfallande många jag mötte bar munskydd idag.

På Lovön strax intill Ekerö pågår det omfattande byggprojektet Förbifart Stockholm. I samband med detta skall broarna som är berörda utvidgas med fler körfält. Det handlar om Tappströmsbron, Drottningholmsbron och Nockebybron.

På Ekerö kan man nu se hur bygget växer fram intill den befintliga bron. Målet för min morgonpromenad var just att se hur bygget framskridit.

Den nya bron som skall ha vridbart spann kommer att byggas bortom (väster om) den nuvarande. Den befintliga bron kommer att vara i drift fram tills att den nya bron är färdig. Sjöfarten i kanalen kommer att påverkas först när den befintliga bron skall rivas.

Från början fanns här en klaffbro som byggdes 1828. Den ersattes på 1880-talet med en öppningsbar träbro, som bekostades av bankdirektören A. O Wallenberg ägare till intilliggande Malmvik på Lovön. 1930 byggdes en ny bro. Den nuvarande öppnades för trafik 1973. Den här senare bron har flera gånger fastnat i öppet läge och förorsakat långa trafikköer.

Här en bild på den gamla bron som jag minns den från min barndom.


Här är en trafikkamera över bron. Till höger i bild pågår arbetet med den nya bron.