Promenad utmed Tappströmskanalen

Promenad utmed Tappströmskanalen. Idag blev det en promenad utmed kanalen på Ekerö. Solen sken och den hårda blåsten nöp i kinderna. Det räckte för att skingra tankarna från coronan och smittan. Påfallande många jag mötte bar munskydd idag.

På Lovön strax intill Ekerö pågår det omfattande byggprojektet Förbifart Stockholm. I samband med detta skall man bredda broarna med fler körfält. Det handlar om Tappströmsbron, Drottningholmsbron och Nockebybron.

På Ekerö kan man nu se hur bygget växer fram intill den befintliga bron. Målet för min morgonpromenad var just att se hur bygget framskridit.

Den nya bron som skall ha vridbart spann kommer man att bygga bortom (väster om) den nuvarande. Den befintliga bron kommer att vara i drift tills den nya bron är färdig.

Från början fanns här en klaffbro som stod klar 1828. Den ersatte man på 1880-talet med en öppningsbar träbro, som bankdirektören A. O Wallenberg bekostade ägare till intilliggande Malmvik på Lovön. 1930 byggde man en ny bro. Den nuvarande öppnade man för trafik 1973. Den här senare bron har flera gånger fastnat i öppet läge och förorsakat långa trafikköer.

Här en bild på den gamla bron som jag minns den från min barndom.


Här är en trafikkamera över bron. Till höger i bild pågår arbetet med den nya bron.