Spöktåget i Stockholms tunnelbana

Med anledning av Halloween och alla spöken som far och flyger idag passar det att berätta historien om Spöktåget i Stockholms tunnelbana.

Institutet för språk och folkminnen (Isofs) har som uppdrag att samla in, bygga upp och sprida kunskap om språk och kultur i Sverige. 

Så sent som år 2020 gjorde Isofs en insamling på temat Spöken och spökerier idag. Dessa berättelser visar att spöken fortfarande är i allra högsta grad levande i dagens folktro och kultur. Här finns mer att läsa.

Spöktåget

På Isofs hemsida kan man läsa följande om Spöktåget i Stockholm.

Det sägs att det spökade i Stockholm under början av 1980-talet. Då åkte nattetid ett silverfärgat tåg på tunnelbanespåren. Enligt rykten var det inte vilka som helst som åkte detta tåg – det var de dödas tåg och den som råkade kliva på kunde aldrig gå av. Den nedlagda och förfallna stationen Kymlinge troddes vara tågets slutdestination. Där gick de döda av och de som hade oturen att ha klivit på tåget, fick följa med de döda in till helvetet. Så löd vandringssägnerna. I själva verket var detta ett tåg som Stockholms Länstrafik tagit in på prov, en prototyp av ett nytt tåg, som de lät provköra på nätterna.

Tunnelbanestationen hade börjat byggas på 1970-talet, men blev av olika skäl aldrig färdigställd. Därför stannar inga tåg där och av den anledningen ser stationen ut att vara helt öde. Ett silverfärgat tåg och en nedlagd tunnelbanestation existerade verkligen, men det rör sig varken om ett spöktåg eller om en spökstation, utan bakgrunden kan förklaras av helt naturliga orsaker.

Här på Skarn kan man läsa mer om alla kusligheter i samband med stationen Kymlinge (som ev sitt ursprung i ordet gravröse), silverpilen (t-banetåget) och spöken.

Silverpilen By Maad Dogg 97 at en.wikipedia – I (Maad Dogg 97; Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11262661

Happy Halloween!