Roms pinjer och Ekerös popplar faller för sågen

Ekerös poppelallé som varit en infartsprofil till ön är numera ett minne blott. I vintras sågades alla popplar ned. Några lär ha varit sjuka efter att ha blivit förstörda av dikesgrävningar. De kan väl knappast jämföras med Roms ståtliga pinjer som dessvärre också börja bli illa åtgångna.

I Dagens Nyheter den 6 mars 2019 berättar Peter Loewe från Rom att man börjat såga ner stadens vackra pinjeträd. Träden är så höga och gamla att de innebär en livsfara för folk om de välter.

”Pinjerna är stadens symbol, där träden verkar kunna suga upp hur mycket avgaser som helst utan att deras djupgröna barrmantel bleknar. Besjälade träd, säger romarna. Så till den grad att kompositören Ottorino Respighi 1924 skrev en symfonisk dikt kallad Roms pinjer.”

Romarna är upprörda över att 2 000 träd har sågats ned och ytterligare 1 600 skall gå samma öde till mötes. Klimatförändringar gör att det blåser mer i Rom idag. Det planteras nya träd, men det tar tid innan dessa vuxit upp. En del av Roms siluett kommer att försvinna.

Klickbara bilder

Inte lika besjälade som Roms popplar var kanske den vackra poppelallén invid Ekerövägen – en infartsprofil för Ekerö när man passerat bron, som är öns enda tillfartsväg. Förutom skador på träden skall vägen breddas.

Många blev upprörda över tilltaget. Man försäkrade att nya träd kommer att planteras nämligen ekar, vilket gjorde några ännu mer upprörda. Det tar lång tid för ekar att växa upp, ekollonen drar till sig vildsvinen till vägen och eklöv har lång förmultningsprocess.

Det är ligger säkert en symbolik bakom att på Ekerö skall det växa ekar och inget annat!?

Ovan några dystra vinterbilder från avverkningen.