Från kirskål till täckbark

En trädgårdstäppa om än aldrig så liten – när kirskålen tagit överhanden står man maktlös.

026pxpmm

Professionel assistans tillkallades. Efter idogt rensande av ogräset täcktes marken med en speciell sorts vävduk. Allt enligt föreskrivna regler. Ett lager med täckbark placerades uppe på duken.

 

Klart.

Småningom skall här planteras rododendron och några buskar som klarar sig själva och inte kräver så mycket skötsel.

036pxpm