Om att hålla ett nyårs- eller ett annat löfte

Hur går det med nyårslöftet? (Om du nu avgav något.) Hade du tänkt igenom det noga eller var det bara något du bestämde dig för tio i tolv?

I boken Tio i tolv – En bok om att lyckas med nyårslöften, mål och beteendeförändringar av A. Rozental, M. Oscarsson och P Carlbring får man råd och tips om hur man skall lyckas hålla ett löfte. De har genomfört en av de hittills största studierna om nyårslöften i världen (!)

tio-i-tolv-en-bok-om-att-lyckas-med-nyarsloften-mal-och-beteendeforandringar

Det visar sig att sådana löften kan vara ett betydligt mer effektivt verktyg för förändringar av beteenden än vad många tror.

Studien kategoriserades i fysisk hälsa, gå ner i vikt och matvanor.

Så här sammanfattar jag deras råd:

Det är viktigt att man är motiverad och har planerat löftet noga och i god tid innan man avger det.

I alla förändringsprocesser inträffar bakslag. Inte bara de som har med nyårslöften att göra.

Man skall skilja på bakslag och återfall. Ett bakslag är ett tillfälligt snedsteg som man inte behöver misströsta över. Bakslaget har inget med karaktärsdrag att göra.

Man ger rådet att analysera orsaken till bakslaget. Därefter är det bara att gå vidare och ta det som en lärorik erfarenhet.

Ett återfall blir permanent. Skall jag ge upp eller göra ett nytt försök? Allt eller intet.

Exempel: Rökaren som försöker sluta tar en cig (bakslag). Om han ger upp och röker upp hela paketet (återfall).

Var positiv och tänk på vad du faktiskt åstadkommit trots snedsteget.

Ge inte upp efter en motgång och låt dig inte nedslås av den. Res på dig och fundera på vad du skall göra för att gå vidare.

För att lyckas med ett förändringsarbete gäller det att ta små steg. Ett snedsteg kan bero på att du gått fram för fort. Gör delmål.

Gå igenom vad det är som är orsaken till snedstegen. Det blir lättare då att undvika dem i framtiden och du får kontroll över din förändring. Kanske finns det personer i din omgivning som påverkar dig negativt.

Källa: DN 1/1 2019 Thomas Lerner och Hans Arbman