Fiskgjusen har fått en evakueringsbostad

På Lovön utanför Stockholm pågår det stora byggnadsprojektet Förbifart Stockholm där man spränger tunnlar och bygger nya vägar på orörd mark. Ett stort miljöarbete pågår för att se till att djur och natur inte störs eller tar skada.

640px-Lovön_panorama_2009
Foto Wikipedia Author
Holger.Ellgaard

I lokaltidningen Mälaröarnas Nyheter kan man läsa om vad som görs för bland andra fiskgjusen och den mindre hackspetten, som båda häckar i området och är skyddade enligt EU:s artskyddsförordning.

osprey-67786_640

Till gjusen har man som kompensation byggt en stor plattform av grangrenar som man har surrat ihop. Plattformen har man placerat högst upp i ett som man tror passande träd i närheten. Skall bli spännande att se vad som händer. Kommer fiskgjusparet att acceptera detta av människohand byggda bo eller börjar de bygga ett nytt?

För den mindre hackspetten har man röjt fram stora lövträd som den trivs med. Man har rispat i barken på andra träd. På så sätt kommer röta in i träden och därmed insekter som är hackspettens föda.

Under arbetet med tunnelbygget har några fåglar byggt bo i tunnelmynningen och då har man flyttat bona innan de “boat” in sig för mycket.

640px-DendrocoposMinorNaturalHabitat

Källa: Mälaröarnas Nyheter Ewa Linnros