Aprilpromenad i Bokskogen

002540pxpm

I området intill där jag bor på Ekerö finns något så ovanligt som en bokskog på dessa breddgrader. Ädellövträdet boken ger en alldeles särskild stämning och karaktär med sina överväldigande träd och ringa eller obefintliga vegetation på marken under. Löven växer platt horisontellt för att få så mycket ljus som möjligt. Kronan blir enormt stor och grenarna bildar vågräta plan i flera våningar. Detta gör att solen sällan når marken under så att växtligheten där blir lidande. Dessutom förmultnar löven långsamt och hindrar annat att kunna gro.

Continue reading ”Aprilpromenad i Bokskogen”