Att skriva dagbok

Dagboksskrivande är något jag länge grunnat på, men har aldrig kommit till skott. Jag har för ändamålet skaffat en anteckningsbok med papper som är behagligt att skriva på och med ett attraktivt omslag. Penna med snygg färg på bläcket har jag också.

I väntan på att kreativiteten och energin skall infinna sig har jag sökt lite i Google för att se vad andra skriver om att skriva dagbok. Blir man en bättre människa av att skriva dagbok?

Mina ambitioner är inte så höga. Mitt mål med skrivandet är i all enkelhet att skriva ner händelser av betydelse för mig, som jag vill och behöver minnas.

Jag kan även ibland känna ett behov att skriva ned saker som fått mig i affekt. Skriva av mig frustrationer så att säga.

Om man skriver regelbundet börjar man reflektera över sina känslor, sin tillvaro och livssituation. Det ger tid till eftertanke.

Dessutom skulle det kännas bra att kanske ha en rutin att på en bestämd tid varje dag komma till ro och skriva en stund om känslor, upplevelser, önskningar, mål mm. Lite av en meditativ stund kanske.

Men vad är det nu “vetenskapen” kommit fram till som är så välgörande och bra med dagboksskrivning?

Det förbättrar välmåendet

Man mår bättre av att skriva dagbok. Det lär även förbättra minnet och främja intelligensen.

Man får fart på kreativiteten

Att skriva ner saker som kanske maler i huvudet kan få en att lättare hitta en lösning på problem. Där finns plats att utforska och släppa fram tankar och idéer. Man sorterar de kreativa och viktiga tankarna.

När du skriver aktiverar du den rationella och analytiska vänstra hjärnhalvan. Det gör att du samtidigt häver alla mentala spärrar som begränsar ditt tänkande i den högra – den kreativa – hjärnhalvan och därför lättare kan se lösningar på problem.

Kan fungera läkande

Forskare har kommit fram till att skriva dagbok kan hjälpa människor att till exempel bearbeta trauman, stressa ner, minska oro och att få bättre sömn.

Dagboksskrivande är väldigt tillåtande. Man kan skriva om glädje eller sorg. Själva skrivandet blir en form av terapi. När tankarna får vandra fritt uppmärksammar man olika sinnesstämningar.

Studier har visat att de som regelbundet skriver dagbok är mindre stressade. Förklaringen är att det vilar något meditativt över att sätta sig ned och samla sina tankar. Att skriva är en billig, men mycket effektiv form av terapi.

Man får bättre minne och lättare att lära sig nytt

När man skriver ner minnen bevarar man och förstärker man dem.

När man skriver ner saker hjälper man hjärnan att sortera vad som är viktig respektive mindre viktig information. Något som i sin tur kan påverka hur mycket man minns om vissa saker.

Av den anledningen är dagboksskrivande och/eller att göra anteckningar ett bra redskap när man studerar och förväntas lära sig mycket. Man blir effektivare och får lättare att fokusera.

Självförtroendet och självkänslan stärks

Självförtroende och sin självkänsla stärks om man har problem med det. Skriver man ner alla bra saker man åstadkommer kan man trycka ner de negativa tankarna och den inre rösten som kanske talar om för oss vad som blev fel och där man misslyckats. Överdrivet upprepande av negativa känslor bör över huvud taget undvikas.

Att kunna bläddra tillbaka i tiden och se att man klarade sig igenom svåra situationer och uppgifter kan vara mycket tillfredsställande och stärkande. Man är ofta mer kapabel än vad man tror. Det senare gäller fram allt kvinnor.

Man blir mer kommunicerbar

Det finns en koppling mellan förmågan att skriva och förmågan att tala. Man formulerar sina tankar och känslor i ord och får på så sätt lättare att uttrycka sig.

Man kan stärka sin emotionella intelligens EQ

Med emotionell intelligens menas bland annat förmågan att uppfatta och hantera känslor.

Skrivandet bli ett medel för att lära känna sina känslor. När man skriver ner vad man känner blir känslan mer konkret. Man tvingas bli medveten om den och reflektera över den.

På så vis kan man utveckla förmågan att förstå sig själv och andra och, inte minst, sin relation till andra.

Några konkreta tips

Man kan uppnå fördelar bara genom att kontinuerligt göra korta anteckningar och få det till en vana – kanske genom att skriva vid samma tid på dagen. Ett par meningar om dagen kan räcka. Man bör skriva kortfattat och utesluta oväsentligheter.

– Val av anteckningsbok och penna kan vara ganska betydelsefullt. Man kan givetvis också skriva dagbok på datorn.

– Man skall skriva precis det man vill och inte censurera sig själv. Tankarna skall vandra fritt och man bör inte ha inte några krav på prestation.

– Utgångspunkten kan vara en enkel frågeställning som: Hur känner jag mig idag?

– Att skriva ner saker man är tacksam för lär ha större påverkan än man kan ana.

– Man kan skriva ett bokslut över dagen och förväntningarna på nästa dag.

– Ett gott råd kan vara att tänka på om dagboken skall skrivas för en själv eller att den en gång skall kunna läsas av andra?


Om man inte känner för att skriva dagbok om sina känslor mm kan man föra bok på mycket annat som kan vara bra att kunna gå tillbaka till för att komma ihåg. Man kan också börja föra en planeringskalender.

Några exempel:

  • Trädgården och växtligheten
  • Naturens skiftningar, väder och klimat
  • Resor
  • Semester
  • Middagar man lagat och bjudit på
  • Fåglar och djur
  • Ett intresse eller hobby man har
  • Böcker man läst och vad man tycker om dem mm
  • Barns utveckling

Detta blir kanske lite mer som att föra en loggbok, men kan vara nog så bra för minnet att ha att titta i och kul att komma ihåg.

Vad väntar jag på? Det är bara att sätta igång….