55+ boende – bra eller dåligt?

Med egen erfarenhet av 55+-boende under flera år har jag samlat tips och råd som kan vara bra att ta del av innan du skaffar dig en sådan bostad.

Vad innebär 55+boende?

Ett 55+boende innebär att den ena parten, om man är två, har fyllt 55.

Denna boendeform förpliktigar inte byggherren till något mer än att följa gällande byggnormer. Få bostadsrätter för 55 plussare har något extra för äldre.

Jag har ganska lång erfarenhet av att bo i 55+ boende. Sedan ett par år har jag lämnat det och bor nu i ett litet radhus i ett område med blandade åldersgrupper och trivs betydligt bättre.

Här har jag listat några saker jag tycker man skall tänka på när man överväger ett 55+ boende.

Att tänka på om du överväger att köpa ett 55+-boende

  • Ligger huset integrerat med andra boendeformer eller ligger det enskilt och/eller avsides? Många placerar 55+ hus avskilt för man tror de boende vill ha det lugnt. Av den anledningen kan boendet bli ganska ocentralt.
  • Hur är kommunikationerna – även om du har bil nu kanske du kommer att göra dig av med den småningom?
  • Är priset jämförbart med andra liknande bostadsrätters? Ofta är kvm priset dyrare i 55+.
  • De flesta som flyttar till ett 55+boende är friska och pigga. Det kan bli jobbigt och deprimerande att vara omgiven av personer som blir äldre och kanske sjuka. Var beredd på att du kommer att se grannar må sämre, behöva hemtjänst och kanske besök av vårdpersonal dygnet runt.
  • Var beredd på att man förväntar sig en social insats av dig som att delta i pubaftnar, allsångskvällar, bridgetävlingar, luciafirande, gemensamma promenader, årsmöten och annat.
  • Ta reda på vilka som sitter i föreningens styrelse och om de verkar kompetenta.
  • Vilka regler gäller för uthyrning av bostaden. Kanske du själv kommer att bo utomlands ett par månader om året och vill hyra ut. Du kan periodvis få grannar som hyr och som inte är lika hänsynsfulla som de fast boende.
  • Läs föreningens stadgar, års- och revisionsberättelse noga. Be vid behov en person som är sakkunnig om hjälp.