Änder, änder, änder

Gräsand (Anas platyrhynchos)

Föda

Gräsanden är allätare, men äter mest snäckor, skalbaggar, flugor, fjärilar, sländor, nattsländor, kräftdjur, maskar och andra ryggradslösa djur, samt olika frön och annat växtmaterial. Förutom det överflöd av gammalt bröd folk förser dem med.

Häckning

Häckningen påbörjas mycket tidigt och den kan lägga ägg så tidigt som i mars och så sent som i juli. De lägger i genomsnitt 9 till 13 ägg. Paren som stannar över vintern håller ihop livet ut medan flyttfåglarna oftare byter partners.

Ruvning och ruggning

När honan börjar ruva sticker hanen iväg och slår följe med andra grabbarna för att rugga sina vingpennor, dvs de byter sina gamla fjädrarna och vingpennor mot nya. När kidsen klarar sig utan morsan är det dags för henne att rugga. När änder ruggar klarar de inte att flyga under ca en månad. När detta är klart återkommer grabbarna – fräscha med nya fjädrar och vingpennor.

Ålder och antal

Gräsänder kan bli mycket gamla. På Ottenby fågelstation fann man en and som var 26 år gammal. Man uppskattar att det finns cirka 19 miljoner änder i världen! Inte konstigt att jag möter så många på morgonpromenaden.

Du behåller din plats i kön!

Man måste väl ändå få hålla styrfart!?

Här har man hittat en ny liten sjö invid den stora- med gräs i till och med!

Ska det aldrig bli vår?

Om ett par månader kommer det nya kids

By Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0,

Övriga bilder: egna och lånade (Pixabay)