Personförteckning

Tage Andersen
(f 1947 dansk blomsterkonstnär)

David Austin
(f 1926 engelsk rosförädlare och författare)

Claes Carlsson
(hovflorist)

Bror von Blixen-Finecke
(f 1886-1946 friherre, storviltjägare, författare – gift med bl a Karin Blixen)

Karin Blixen Finnecke
(1885-1962 dansk författare)

Isabelle de Borchgrave
f 1946 belgisk konstnär och designer känd för sina färgrika verk i papper.

Andreas Bureus
(1571-1646 matematiker, krigsråd och kartograf. Han har kallats Den svenska kartografins fader.)

Ralph Erskine
(1914-2005 brittisk-svensk arkitekt)

Dave Goulson
brittisk biolog och författare, expert på bl a humlor (har skrivit boken Galen i humlor)

Carl Gripenhielm
(1655-1694 friherre och kartograf)

Douglas Henshall
(f 1965 skotsk skådespelare, spelade bl a i dramaserien Shetland)

Karl XI
(1655-1697 kung av Sverige 1660–1697. för att kunna finansiera den nya armén genomförde han en omfattande reduktion, vilket kraftigt minskade adelns tillgångar)

Evert Lundquist
(1904 -1994 i Stockholm – målare, mosaikkonstnär och grafiker)

Medici
(Huset Medici var en italiensk adelssläkt som hade stort inflytande under den italienska renässansen)

Claude Monet
(1840- 1926 fransk konstnär. Han räknas tillsammans med Pierre-Auguste Renoir som pionjär för impressionismen)

Görel Kristina Näslund
(författare, journalist, psykolog och medicine doktor)

Susanna Rosén (trädgårdsjournalist, författare till bl a boken Amaryllis älskad vinterblomma)

Alfred Tennyson
(1809-1892 brittisk författare och poet)