Ekerövägens trafiksituation juli 2021

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm är en 21 km lång ny sträckning av E4: an som till stora delar byggs i tunnel nära stadsmiljö med sex nya trafikplatser ovan jord.

Den går under Mälaren, genom naturreservat och nära världsarv. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Drygt 18 km går i tunnel för att skona viktiga miljö- och kulturvärden. Byggtiden är cirka 14 år med trafikstart 2030.

Ekerövägen

Ekerövägen skall breddas med ett kollektivkörfält i riktning mot Ekerö för att skapa en smidigare trafiksituation under rusningstimmarna.

Längs den 9 km långa sträckan mellan Nockeby och Tappström breddar man Drottningholmsbron och Nockebybron. Man bygger två nya cirkulationsplatser på sträckan. De ansluter Ekerövägen till tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm. Bredvid Lindö tunnel bygger man ett tunnelrör för trafiken i riktning mot Ekerö och Tappströmsbron ersätts med en ny öppningsbar bro.

Trafiksituationen är i dagsläget mycket ansträngd vilket genererar köer framförallt i riktning mot Ekerö i eftermiddagsrusningen.

Som Ekeröbo är man väldigt ”drabbad” av det pågående Trafikprojektet Förbifart Stockholm. Irritationen är hög.

Dels genom enorma bilköer, dels på kraftiga sprängningar för tunnlarna. Urberget häromkring lär vara det starkaste (eller vad man nu säger om berg) i hela världen så det krävs rejäla dynamitladdningar.

Om man har möjlighet undviker man i möjligaste man mån att över huvud taget åka landvägen till stan (Stockholm).

Sedan några år har vi Ekeröbor möjlighet att åka en pendelbåt i SL (Storstockholms lokaltrafik) regi. Det är inte många turer som går och eftersom det är sommar har man dragit in många turer oaktat trafiksituationen.

”Pendelbåten planeras och drivs av Trafikförvaltningen inom Region Stockholm. Trafikverket och Trafikförvaltningen har regelbunden dialog om trafiksituationen på Ekerövägen.”

Nyhetsbrev juni om trafiksituationen på Ekerövägen

Nedan kan du läsa ett tidigare inlägg om färdvägen med pendelbåten.