Apotek idag och igår

Söndagsöppna apotek

I söndags fick jag anledning att hämta ut en medicin på apoteket i Ekerö Centrum. Under min uppväxt i Stockholm fanns ett enda jourapotek som hade öppet på söndagar, Apoteket Scheele, på Klarabergsgatan. Det finns kvar och är numera öppet dygnet runt.

Det fick mig att fundera på vilken enorm utveckling apoteksverksamheten genomgått. Numera efter det statliga monopolets avskaffande (2009) finns många aktörer på apoteksmarknaden. Sortimentet har man sedan dess utvidgat enormt mycket.

Ibland önskar man kanske att apoteken kunde tillhandahålla alla mediciner som läkare förskriver. Fler och fler mediciner (ibland livsuppehållande) blir ju restnoterade hos läkemedelstillverkarna och går inte få tag i.

Byggnader i världsarvet Drottningholm

Mitt emot Drottningholm på andra sidan Ekerövägen ligger ett område med vackra bostadshus från 1700- och 1800-talen, Långa raden.

By Holger.Ellgaard – Own work, CC BY-SA 3.0Långa raden

Långa raden består av gamla byggnader från 1700 talet som nu ligger inklämda invid det stora trafikprojektet Förbifarten.

Byggnaderna anlade man på 1780-talet på initiativ av Gustav III.

Långa raden med Kavaljershuset, Apotekshuset, Kanslihuset och Inspektorsbostaden ingår i världsarvet Drottningholm.

Apoteket Kronan

http://By Holger.Ellgaard – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16885139

I en av dessa byggnader låg på 1790-talet Drottningholms apotek, Apoteket Kronan. Den ursprungliga apoteksinredningen, som är Sveriges äldsta bevarade, har man flyttat och den finns kvar i Skansens stadskvarter i Stockholm.

By Holger.Ellgaard – Own work, CC BY-SA 3.0Interiör Apoteket Kronan

Förutom apotek inrymde byggnaden en läkarmottagning och bostäder för apotekaren, läkare och barnmorska. Apoteket var främst till för det Kungliga hovet med uppvaktning och personal, men även allmänheten hade tillträde.

Apoteksverksamheten fanns kvar i huset till 1920. I byggnaden finns i dag bostäder och kontor.

En annan intressant byggnad inom samma område på Drottningholmsmalmen är ett stall som numera är ett museum som håller öppet endast en dag om året Dragonstallet.


Kulturapoteken

är kulturhistoriskt intressanta apotek i Sverige, som förblev statliga när man avreglerade apoteksmonopolet.

Apoteket Svanen i Lund

Apoteket Lejonet i Malmö

Apoteket Storken (Östermalm) i Stockholm

Apoteket Korpen (Gamla Stan)

Läs om varför apotekens har så många djurnamn på Apotekarsocieteten