Promenad utmed Tappströmskanalen

Idag blev det en promenad utmed Tappströmskanalen på Ekerö. Solen sken och den hårda blåsten nöp i kinderna. Det räckte för att skingra tankarna från coronan och smittan. Påfallande många jag mötte bar munskydd idag.

På Lovön strax intill Ekerö pågår det omfattande byggprojektet Förbifart Stockholm. I samband med detta skall broarna som är berörda utvidgas med fler körfält. Det handlar om Tappströmsbron, Drottningholmsbron och Nockebybron.

På Ekerö kan man nu se hur bygget växer fram intill den befintliga bron. Målet för min morgonpromenad var just att se hur bygget framskridit.

Den nya bron som skall ha vridbart spann kommer att byggas bortom (väster om) den nuvarande. Den befintliga bron kommer att vara i drift fram tills att den nya bron är färdig. Sjöfarten i kanalen kommer att påverkas först när den befintliga bron skall rivas.

Från början fanns här en klaffbro som byggdes 1828. Den ersattes på 1880-talet med en öppningsbar träbro, som bekostades av bankdirektören A. O Wallenberg ägare till intilliggande Malmvik på Lovön. 1930 byggdes en ny bro. Den nuvarande öppnades för trafik 1973. Den här senare bron har flera gånger fastnat i öppet läge och förorsakat långa trafikköer.

Här en bild på den gamla bron som jag minns den från min barndom.


Här är en trafikkamera över bron. Till höger i bild pågår arbetet med den nya bron.

Milstolpar – fornlämningar som underlag för reseersättning

På Lovön intill Ekerö flyttades en milsten i november på grund av byggandet av den stora trafikleden Förbifarten. Milstenen stod illa till och skulle kunna skadas om den inte flyttades.

Den flyttades exakt 10 meter vertikalt från den förra platsen så att avståndet inte skulle förändras. Stenen och fundamentet den stod på dokumenterades noga.

20191113_084607a

Milstolpar räknas som fornlämningar och är skyddade av kulturmiljölagen. De användes som längdmätningssystem från mitten av 1600-talet till slutet av 1800-talet.

20191113_132506a

De sattes upp vid varje hel mil, halvmil och kvartsmil. Man utgick från Stockholms slott. Ofta finns landshövdingens initialer och årtalet när stenen restes inskrivet på den.

Syftet var huvudsakligen att statliga tjänstemän skulle kunna beräkna sina reseersättningar!

20191114_091635a

Källa: Trafikverket.se


Höstsol över Drottningholmsparken

Några bilder från en promenad i Drottningholmsparken med klar luft, solsken,  blått vatten, grönt gräs och brungula höstlöv på marken.
Klickbara bilder

 

009aaaa