Böcklingen är på utdöende

Den guldskimrande läckra fisken

Böcklingen är på utdöende. Den har alltid funnits exponerad i sortimentet på fiskdiskarna, men nu är det sällan man ser den guldskimrande rökta firren tätt packade i trälådor.


Den anses vara en klassisk sommarmat och kanske mest uppskattad av den äldre generationen!?
Vad skall kunna ersätta böcklinglådan, böcklingröran eller pålägget på knäckebrödsmackan?

Böckling är ju varmrökt saltad sill eller strömming. Den strömming som ännu finns kvar fångas mest av industritrålare och blir fiskmjöl i Danmark och därefter föda till den odlade laxen i Norge. En industritrålare tar upp lika mycket strömming på en dag som en kustfiskare fiskar under ett helt år.


I en artikel i Fokus den 16 juli 2023 kan man läsa om sommarrätten som snart är ett minne blott.

Skribenten (ej namngiven) berättar i en artikel om

hur hans farsa handlade rejält med böckling för att göra Bönaböckling (Böna en ort norr om Gävle där man i generationer rökt böckling) som ansågs vara den förnämsta böcklingen, eftersom man rökte den på granris* och den då fick en alldeles speciell smak. Han rökte den och skinnade ur filéerna och det var tjärdoft i hela köket. “
*Det vanligaste är ju att man använder enris till rökningen.

Man gjorde sedan böcklingrätten nästan exakt som Tore Wretman lärt hans farsa.
.
“Vi rensade böcklingen från skinn och ben. Hackade gul lök fint, hackade ett lass med persilja och minst en burk kapris. Sedan skakade vi ihop 1/3 dl vinäger med 2/3 dl rapsolja och en rejäl sked fransk senap.”

Så gör även vi här hemma och det är en delikatess jag har svårt att vara förutan.

Här är ett gammalt Pernillarecept på en jättegod böckling röra att lägga på macka (om ni skulle lyckas få tag i böckling!).

Strömmingen höll igång ekosystemet i Östersjön

Strömmingsfiskarna försvinner snart helt eftersom strömmingen har minskat drastiskt. Storströmmingsbristen är katastrofal för både böcklingrökarna och surströmmingsproducenterna.
Redan för 30 år sedan märkte man att de stora strömmingarna började ta slut.

Då skyllde man på sälarna som tar just de stora strömmingarna. Sälarna tog faktiskt mer strömming än vad kustfiskarna fångade. En annan av bovarna är skarven som tar den strömming som vi skulle haft till böckling, surströmming eller att steka.

Några av orsakerna till att ekosystemet i Östersjön inte håller måttet längre är:

  • de skadliga algerna växer till sig,
  • sälarna har blivit så många att maten inte räcker till med följd att de svälter,
  • strömmingen minskar stadigt,
  • spiggen ökar katastrofalt eftersom spiggen varit mat åt strömmingen
  • gäddorna finns inte kvar då spiggen äter deras ägg
  • skarven äter i stället öringungar.

Forskare har mätt beståndet av strömmingsyngel i Himmerfjärden, vid Askö, Landsort och Nämndö. På 20 år har andelen strömming minskat från 55 till 3 procent. Istället har storspiggen ökat från nära noll till 85 procent.

Förändringen får flera negativa kedjeeffekter. Spiggen äter upp de mindre kräftdjur som håller efter skadliga alger. Utan strömming förs inte näring vidare från djurplankton och bottendjur till rovfisk, däggdjur och fåglar.

Enligt Internationella havsforskningsrådet ICES har sill- och strömmingsbeståndet i centrala Östersjön minskat från nästan 2 miljoner ton på 1980-talet till mindre än en halv miljon ton idag.

Källa: ICES, Stockholms länsstyrelse, SLU

Strömmingsfiske på medeltiden.

Sista rycket för strömmingsfisket