Etiketter

, , ,

Text ”huggen i sten” bokstavlig talat har denna stenbumling på ca 30 ton. Texten utgör rubriker ur några Stockholmstidningar från samma dag den 4 mars 2008. Den uråldriga stenen placerades på Sjövikstorget vid Liljeholmskajen i Stockholm.

024pm

026pm

025pm

Lite mer om platsen och konstnären

Området vid gamla Årstadalshamnen är en nybyggd stadsdel med ca 600 bostäder. Här fanns tidigare ett industriområde och en hamn dit bl a viner transporterades i fat till AB Vin & Sprit. (Det var alltså innan bag-in-box hade uppfunnits. På den tiden härtappades vissa viner.)

I konstnären Jan Svennungssons  En tidsmaskin på torget samman­förs olika tider och skeenden. Tre stora stenblock, ­rundade av inlandsisen för ett par miljoner år sedan, ser ut att vara på väg ned för slänten, över torget och ned mot vattenleken.

021pm

022pm

På botten av vatten­leken bildar siffrorna datumet för tidningsrubrikerna ingraverat i oregelbundet tillsågade granitplattor som infogats i den rätvinkliga skifferbeklädda vatten­lekens botten.

029pm

 

”Torget blir en central punkt i livet för generationer av människor som kommer att bo och arbeta i de om­givande husen. Syftet med mitt projekt är att ge Sjöviks­torget en förankring i en viss dag i tidsflödet och att låta denna dag fungera som katalysator för fantasier och funderingar om samtiden, under alla de nya dagar som torget kommer att uppleva.”

”Marken som torget ligger på ingick i Årstafruns (1841-1753) ägor. Hennes dagbok visar hur det alldagliga — precist noterat och bestämt till tid och plats — kan bli intressant för generationer av läsare och ge näring till vars och ens funderingar om sitt eget nu, sin egen upplevelse av stundens allvar eller lättja – och tidens flykt. Jag bestämde mig för att söka skapa ett konstverk med en liknande möjlighet.” säger Jan Svennungsson.

Detta är ett inlägg i Sannas Gems Weekly Photo Challenge

Tack för besöket!