Aprilpromenad i Bokskogen

002540pxpm

I området intill där jag bor på Ekerö finns något så ovanligt som en bokskog på dessa breddgrader. Ädellövträdet boken ger en alldeles särskild stämning och karaktär med sina överväldigande träd och ringa eller obefintliga vegetation på marken under. Löven växer platt horisontellt för att få så mycket ljus som möjligt. Kronan blir enormt stor och grenarna bildar vågräta plan i flera våningar. Detta gör att solen sällan når marken under så att växtligheten där blir lidande. Dessutom förmultnar löven långsamt och hindrar annat att kunna gro.

Denna ca 200 år gamla bokskog finns i Ekerö kommun utanför Stockholms i Ekebyhovsparken. Här anlade Johan Ihre i slutet av 1800-talet bl a en på sin tid mycket uppmärksammad park med trädplantskola.

På planen utanför slottets södra sidan fanns till på 1930-talet en ståtlig bok – ett vårdträd – som man tror är ursprunget till alla bokar i Ekebyhov. Det lär vara Sveriges nordligaste självföryngrande bokskog.

En frostnupen morgon i april inger den en mycket speciell känsla tillsammans med fågelkvittret från nyanlända flyttfåglar.

 031540pxpm

016540pxpm

015540px

014540pxpm


One thought on “Aprilpromenad i Bokskogen

  1. Pingback: Bokskogen i maj | Seniorvinklat

Kommentera