Antal Szerb – Resa i månljus


En ungersk klassiker som skrevs 1937 och först nu översatts till svenska. Detta är stor prosa. Läs och njut. Den lämnar en inte oberörd. Mihály gör en nostalgisk resa genom Italien. Det blir hans sista resa dit och till det snart krigsdrabbade Europa.

Det börjar som en bröllopsresa. Men Mihály ”råkar” gå på fel tåg och låter sig ledas dit tåget går och av bröllopsresan blir intet. Ibland vet man inte om det är en dröm. Handlingen är hela tiden oförutsägbar. Språket är svindlande vackert. Hela tiden finns ungdomsåren och de mycket originella vännerna som spelar en avgörande roll i hans liv och han möter några av dem på resan. Handlar det om att välja det borgerliga livet eller ett liv fritt från konventioner?

På en femgradig skala får den 5.

2015. Nilsson förlag. Översättare: Maria Ortman

Kommentera