Etiketter

, , ,

Efter att ha läst Karin Bojs krönika i DN den19 apr 2015): När jag fick en ny syn på min tandläkare … som handlar om människors kvalfulla död i äldre tider pga dåliga tänder kollade jag upp när det är dags för årets rutinkontroll hos min tandläkare. Jag brukar bli kallad med automatik, men ändå för säkerhets skull…

Infektioner i munnen är bland de vanligaste sjukdomstillstånden som finns trots att vi vet så mycket om tandskötsel idag. Hjärt- och kärlsjukdomar kan ha sin orsak i tandinflammationer får man veta i artikeln.

Våga le och visa dina tänder

En del människor går omkring med dåliga, fula och illaluktande tänder. Det kan bero på ekonomi eller rädsla, men det är verkligen beklagligt. Det måste sänka livskvalitén väldigt mycket. De verkar också finnas de som inte bryr sig alls. Ofta ser man t ex TV-personligheter som visar sig i rutan mest varje dag med en fruktansvärd tandstatus.

Ju äldre man är desto viktigare blir det med skötseln av tänderna. Mediciner och ohälsa kan förutom att ge dålig andedräkt även påverka tandhälsan negativt.

I Sverige infördes 2008 tandvårdsreformen. Vad den innebär egentligen är svårt att få grepp om.

Enligt en pdf på Försäkringskassan får jag fram att

högkostnadsskyddet fungerar så att man själv står för kostnader som har ett referenspris (det pris som bestäms av statens alltså inte av tandläkaren) på upp till 3 000 kr.

Sedan får man ersättning för

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 – 15 000 kronor
  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Det viktiga är att detta gäller per år. Man kan alltså själv bestämma när en ersättningsperiod ska börja. Det är ju bra att veta om man står inför en stor behandling eller kanske flera.

Genom att göra flera åtgärder under samma ersättningsperiod kan man komma upp i referenspriser över 15 000 kr och därmed få högre ersättning.

Alla behandlingar räknas dock inte in i detta högkostnadsskydd.

Det gäller att se till att man har en bra tandläkare som håller reda på detta åt en.

Här är Försäkringskassans sida om tandvården och ersättningar

Här är Folktandvårdens rekommendationer hur man som äldre bör sköta sina tänder